Hoe maak ik een goede pdf?

Iedere uitgever vraagt om gecertificeerde PDF-documenten. Helaas blijkt dat steeds minder ontwerpers aan deze eis voldoen. De meeste advertentie-leveranciers horen nooit iets over (hun) slechte bestanden en gaan er daarom (logisch) vanuit dat ze goed werk leveren. De meeste veelvoorkomende fouten worden namelijk on-the-fly opgelost, zoals dat heet. Wil je meer controle over het eindresultaat, zorg dan voor een goede PDF.

Ad2Print, het advertentie-managementsysteem van Service for Publishers, houdt exact bij hoeveel procent van de aangeleverde advertenties - zonder ingrijpen - problemen geeft bij drukken.Afgekeurde advertenties in 2020

Aanlevering advertenties
via gebruikers Ad2Print
NIET  
gecertificeerd
  
Correctie  
in work flow  
Historie:   
2018 | 2015 | 2014
87%  
87% | 75% | 69%  
25%  
34% | 27% | 25%
  
Conclusie

Ca. 1/4 van de niet-gecertificeerde pdf-bestanden onderging in 2020 na aanlevering ergens in het proces een correctie.

Minder gecertificeerd leidt tot meer correcties.

Wil jij als uitgever weten hoeveel rotte appels jouw bedrijf ontvangt, gebruik dan Ad2Print.


Advertenties die een correctie nodig hebben in het proces geven kans op fouten. Denk aan ongewenste kleurverschillen of erger, verdwenen beeld door verkeerde afvlakking. Aangezien het percentage fout aangeleverd in de loop der jaren dusdanig is gegroeid, accepteert Ad2Print deze bestanden tegenwoordig wel om productiestoringen te voorkomen. Het effect is natuurlijk wel dat steeds meer ontwerpers ervan uitgaan dat hun materiaal aan de norm voldoet.

De 3 meest voorkomende fouten
- RGB  Dit zal voor druk altijd worden omgezet naar CMYK. Wil je zeker weten dat jouw kleuren in orde zijn, dan moet je CMYK leveren.
- Transparantie  Een pdf moet altijd worden afgevlakt. Dit wordt heel vaak niet gedaan. Het afvlakken kan het resultaat beinvloeden, dus het is aan te raden dit zelf te doen!
- Lage resolutie  Beelden moeten bij voorkeur 300 dpi zijn, maar de moderne techniek staat beelden van minstens 150 dpi nog toe. Daaronder gaat de alarmbel af. Als er bewust voor lage resolutie is gekozen voor het effect, dan is het verstandig dit aan te geven bij aanlevering.
Beelden kunnen overigens ook te hoog zijn. Dat levert onnodig zware bestanden op. Downsample daarom altijd de afbeeldingen!

Hoe maak ik een goede pdf
Om te beginnen is het verstandig een opmaakprogramma te gebruiken, bij voorkeur Adobe InDesign of Quark XPress. Een illustratorbestand plaats je daarom in InDesign op het paginaformaat dat je nodig hebt.
Vervolgens zorg je ervoor dat je instellingen juist zijn. We geven hier de instellingen voor tijdschriftadvertenties in InDesign CS6. Dat is weliswaar een verouderd programma, maar de instellingen blijven nagenoeg gelijk.

Transparantie
Elke PDF moet worden afgevlakt, zodat eventuele transparantie wordt verwijderd. Het afvlakken kan het resultaat beinvloeden, dus het is aan te raden dit zelf te doen!
Standaard levert Adobe 3 afvlakkers, maar wij kiezen voor een eigen instelling. De afvlakker vind je onder Bewerken -> Voorinstellingen transparantie-afvlakker. Stel deze in als op de afbeelding en bewaar deze onder de naam van jouw voorkeur (bijvoorbeeld: HR Service for Publishers):
Voordat je exporteert...
Controleer of je documentinstellingen juist zijn. Bij aflopende advertenties gaan we in dit voorbeeld uit van 3 mm. Incidenteel kunnen uitgevers meer of minder vragen.
Instellingen veld 1 - Algemeen
Kies Exporteren... Bewaar als PDF en geef het bestand een naam. Vervolgens kies je deze instellingen:
Instellingen veld 2 - Compressie
Alle fc- en grijstoonafbeeldingen dienen minstens 150 en maximaal 300 dpi te zijn. JPEG-compressie is in dit geval prima bruikbaar en maakt het bestand hanteerbaar.
Instellingen veld 3 - Tekens en afloopgebied
De drukker maakt gebruik van positiesoftware en eigen kleurstrips. Het is dus feitelijk niet nodig allerlei extra's mee te geven, maar in de praktijk kan een minimum altijd van pas komen.
Instellingen veld 4 - Uitvoer
De kleuren moeten omgezet worden naar CMYK. Het doel en uitvoerintentieprofiel worden op Europese norm gezet:
Instellingen veld 5 - Geavanceerd
Hier wordt de afvlakker aangesproken. Zeer belangrijk! Fonts moeten nooit worden gewijzigd.
Instellingen veld 6 - Beveiliging
Zet hier alles uit, dit kan enkel tot problemen leiden:Als je bovenstaande instellingen bewaart als voorinstelling, dan kun je deze altijd toepassen op je werk voor drukken. Bij niet-aflopende advertenties raden we nog aan bij veld 3 de drukkersmarkeringen uit te zetten, afloop en witruimte beide op 0 stellen. Let daarbij wel op dat kaderlijnen naar binnen vallen!

Certificeer je PDF
Als je PDF op deze manier is geëxporteerd, dan kun je er vrijwel zeker van zijn dat je PDF geschikt is voor druk. Echter, bovenstaande instellingen zijn natuurlijk geen garantie. Service for Publishers aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot jouw PDF-bestanden.

Wil je echt 100% zekerheid hebben, dan raden we aan dat je je PDF certificeert. Meer informatie hierover vind je bij Enfocus, de ontwikkelaars van de software.